Oferujemy ubezpieczenia na życie

 

 • UBEZPIECZENIA O CHARAKTERZE WYPADKOWYM, RODZINNYM obejmujące m. in. śmierć, śmierć w wyniku NW, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, inwalidztwo, poważne zachorowanie, dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, urodzenie się dziecka, śmierć rodzica, małżonka i wiele innych w zależności od wybranego wariantu. Składki od 33 zł/miesiąc do 115 zł/miesiąc.
 • UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE – przeznaczone są dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony. Świadczenie wypłacone z tytułu polisy może pokryć koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w przypadku poważnego zachorowania. To również zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych, takich jak: kredyty, spłaty hipotek w przypadku śmierci. Dzięki temu Twoja rodzina będzie miała zapewnioną pomoc finansową w trudnych życiowych sytuacjach.  Zakres umowy gwarantuje świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowe umowy dostępne w ramach specjalnego Programu Ochronnego zapewniają ochronę w następującym zakresie:
  • zgon w wyniku wypadku
  • zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
  • powstanie trwałego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku
  • pobyt w szpitalu
  • operacja
  • poważne zachorowanie
 • UBEZPIECZENIA POSAGOWE – to program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo. Jeśli fundatorzy polisy dożyją do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, wskazane w umowie ubezpieczenia dziecko dostanie ustaloną  kwotę. Odbierze ją również w razie wcześniejszej śmierci rodzica, bo WARTA przejmie opłacanie składek.

Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o:

 • wypłatę renty posagowej dla dziecka, w razie śmierci fundatora (co miesiąc do końca okresu ubezpieczenia),
 • jednorazową wypłatę w razie zgonu fundatora na skutek wypadku,
 • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa fundatora,
 • dodatkowy Fundusz Posagowy dający swobodę wpłat i wypłat środków,
 • wypłatę w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
 • wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego
 • wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka
google logo